نام کالا قیمت خدمات
پیراهن ابریشمی 7000 خشک شویی و اتو,خشک شویی و اتو
پیراهن ابریشمی 5000 شستشو و اتو,.
پیراهن ابریشمی 3000 اتو,.
پیراهن سفید 6000 شستشو و اتو,.
پیراهن سفید 2500 اتو,.
پیراهن نخی 5500 شستشو و اتو,.
پیراهن نخی 2500 اتو,.
شومیز 6000 شستشو و اتو,.
شومیز 3000 اتو,.
تی شرت کش بافت 5000 شستشو و اتو,.
تی شرت کش بافت 2500 اتو,.
تی شرت نخی 4000 شستشو و اتو,.
تی شرت نخی 2000 اتو,.
شلوار پارچه ای ساده 5500 شستشو و اتو,.
شلوار پارچه ای ساده 2500 اتو,.
شلوار جین 5500 شستشو و اتو,.
شلوار جین 2500 اتو,.
شلوار سفید 6000 شستشو و اتو,.
شلوار سفید 3000 اتو,.
شلوارک 4000 شستشو و اتو,.
شلوارک 2500 اتو,.
کت و شلوار 19000 خشک شویی و اتو,.
کت و شلوار 13000 شستشو و اتو,.
کت و شلوار 7000 اتو,.
کت، شلوار و جلیقه 22000 خشک شویی و اتو,.
کت، شلوار و جلیقه 16000 شستشو و اتو,.
کت، شلوار و جلیقه 8500 اتو,.
مانتو اداری 7500 شستشو و اتو,.
مانتو اداری 4000 اتو,.
مانتو شلوار اداری 11000 شستشو و اتو,.
مانتو شلوار اداری 6500 اتو,.
کت تک 12000 خشک شویی و اتو,.
کت تک 8000 شستشو و اتو,.
کت تک 4500 اتو,.
روپوش کار 8000 شستشو و اتو,.
روپوش کار 4000 اتو,.
لباس کار سرهم 10000 شستشو و اتو,.
لباس کار سرهم 5000 اتو,.
مانتو مجلسی 13000 خشک شویی و اتو,.
مانتو مجلسی 10000 شستشو و اتو,.
مانتو مجلسی 7500 اتو,.
لباس مجلسی ساده 14000 شستشو و اتو,.
لباس مجلسی ساده 8000 اتو,.
لباس عروس 80000 شستشو و اتو,.
لباس عروس 20000 اتو,.
دامن مجلسی کار شده 10000 خشک شویی و اتو,.
دامن مجلسی کار شده 7000 شستشو و اتو,.
دامن مجلسی کار شده 3500 اتو,.
مانتو ساده 12000 خشک شویی و اتو,.
مانتو ساده 7500 شستشو و اتو,.
مانتو ساده 4000 اتو,.
کت زنانه ساده 12000 خشک شویی و اتو,.
کت زنانه ساده 10000 شستشو و اتو,.
کت زنانه ساده 5000 اتو,.
کت و دامن ساده 15000 خشک شویی و اتو,.
کت و دامن ساده 13000 شستشو و اتو,.
کت و دامن ساده 7000 اتو,.
لباس مجلسی کار شده 25000 شستشو و اتو,.
لباس مجلسی کار شده 10000 اتو,.
سارافون 6000 شستشو و اتو,.
سارافون 3000 اتو,.
چادر مشکی 7000 شستشو و اتو,.
چادر مشکی 3500 اتو,.
مقنعه/شال/روسری 3000 شستشو و اتو,.
مقنعه/شال/روسری 2000 اتو,.
تاپ 4000 شستشو و اتو,.
تاپ 2500 اتو,.
دامن ساده 5000 شستشو و اتو,.
دامن ساده 2500 اتو,.
ملحفه یک نفره 5000 شستشو و بخار,.
ملحفه یک نفره 3000 اتو,.
رو بالشتی 1500 شستشو و اتو,.
رو بالشتی 1000 اتو,.
ملحفه دو نفره 6500 شستشو و اتو,.
ملحفه دو نفره 4500 اتو,.
رو تختی یک نفره ساده 12000 شستشو و بخار,.
رو تختی دو نفره ساده 13000 شستشو و بخار,.
لحاف دو نفره 15000 شستشو و بخار,.
لحاف یک نفره 12000 شستشو و بخار,.
رومیزی دو متری 5000 شستشو و اتو,.
رومیزی دو متری 3000 اتو,.
پیشبند 5000 شستشو و اتو,.
پیشبند 2500 اتو,.
پرده مخملی 2000 شستشو و اتو,.
پرده مخملی 1000 اتو,.
پرده ساتن 2000 شستشو و اتو,.
پرده ساتن 1000 اتو,.
پرده توری 1250 شستشو و اتو,.
پرده توری 800 اتو,.
پرده ترکیبی(پارچه ای) 1400 شستشو و اتو,.
پرده ترکیبی(پارچه ای) 1000 اتو,.
پرده لوردراپه 1500 شستشو و اتو,.
پرده لوردراپه 300 اتو,.