نام کالا قیمت خدمات
پیراهن نخی 14000 شستشو و اتو,.
پیراهن نخی 8000 اتو,.
شلوار پارچه ای ساده 15000 شستشو و اتو,.
شلوار پارچه ای ساده 9000 اتو,.
شلوار جین 14000 شستشو و اتو,.
شلوار جین 8500 اتو,.
کت و شلوار 50000 خشک شویی و اتو,.
کت و شلوار 35000 شستشو و اتو,.
کت و شلوار 22000 اتو,.
کت تک 35000 خشک شویی و اتو,.
کت تک 23000 شستشو و اتو,.
کت تک 13000 اتو,.
روپوش کار 25000 شستشو و اتو,.
روپوش کار 12000 اتو,.
مانتو مجلسی 30000 شستشو و اتو,.
مانتو مجلسی 16000 اتو,.
لباس مجلسی ساده 30000 شستشو و اتو,.
لباس مجلسی ساده 15000 اتو,.
مانتو ساده 10000 شستشو و اتو,.
مانتو ساده 23000 اتو,.
کت و دامن ساده 45000 خشک شویی و اتو,.
کت و دامن ساده 35000 شستشو و اتو,.
کت و دامن ساده 19000 اتو,.
لباس مجلسی کار شده 40000 شستشو و اتو,.
لباس مجلسی کار شده 20000 اتو,.
چادر مشکی 18000 شستشو و اتو,.
چادر مشکی 10000 اتو,.
دامن ساده 17000 شستشو و اتو,.
دامن ساده 10000 اتو,.
ملحفه یک نفره 8000 شستشو و بخار,.
ملحفه یک نفره 5000 اتو,.
ملحفه دو نفره 13000 شستشو و اتو,.
ملحفه دو نفره 8000 اتو,.
لحاف/روتختی دو نفره 45000 شستشو و بخار,.
لحاف/روتختی یک نفره 35000 شستشو و بخار,.
پرده توری 2500 شستشو و اتو,.
پرده توری 1500 اتو,
پرده پارچه ای 3500 شستشو و اتو,.
پرده پارچه ای 2000 اتو,.